"VOC Merelbeke" aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op de website van "VOC Merelbeke".

"VOC Merelbeke" behoudt zich dan ook het recht voor tekst en vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen. Indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie strijdig is met de belangen van internetgebruikers in zijn algemeenheid en die van "VOC Merelbeke" in het bijzonder, behoudt "VOC Merelbeke" zich het recht voor dergelijke strijdige informatie zonder opgave van redenen te weigeren en/of te verwijderen van haar systemen.

"VOC Merelbeke" is niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de website van "VOC Merelbeke" beschikbaar is.

De informatie op de pagina's van "VOC Merelbeke" behoort toe aan "VOC Merelbeke" en mag dus NIET zonder uitdrukkelijke toestemming van "VOC Merelbeke" gebruikt of gekopieerd worden.

Deel dit artikel